Sociale documentatie

Klik op de titels om de documentatie te lezen

Inventarisatie van problemen, behoeften, wensen en suggesties tot verbetering in algemene zin van patiënten met Pemphigus en Pemfigoïd
Eind 2008 bestond er aanleiding om problemen, behoeften en wensen te peilen van mensen met Pemphigus en Pemfigoïd, evenals hun suggesties richting de medische wereld en met name de dermatologen, om daar in het algemeen verbetering in te brengen. In dat verband heeft de coördinator van het Netwerk Nederland voor Pemphigus en Pemfigoïd een Quick Scan uitgevoerd.

A Patient’s Journey
Artikel in het eerste klas algemene medische tijdschrift British Medical Journal (2007;335:1152-1154) geschreven door een vrouw met PV over haar behandeling en ervaringen.

N.B.: Het eerste deel van het artikel is in te zien, voor het hele artikel moet betaald worden

Je leven in evenwicht, als je moet omgaan met verlies
Weergave van een voordracht, gehouden op 17 maart 2007 voor deelnemers aan het Netwerk.

Verzorgers en verzorging
Vertaling van een artikel uit de rubriek ‘Psychologically Speaking’ van het ‘Quarterly Journal of the International Pemphigus & Pemphigoid Foundation’, zomer 2007, nr 49.