Remissie

Wanneer de ziekte onder controle is, kan begonnen worden met het afbouwen, het geleidelijk verminderen van het gebruik van de corticosteroïd-tabletten. Wanneer er een jaar lang nadat men gestopt is met het gebruik ervan, geen ziekte-activiteit is geweest, kan ook met de immunosuppressiva worden gestopt. Men hoeft dan meestal ook niet meer naar de dermatoloog te gaan, tenzij de ziekte opvlamt.

Sommige mensen moeten altijd een (lage) dosis medicijnen blijven gebruiken om de ziekte onder controle te houden. Dit heet een onderhoudsdosis. Deze mensen moeten voor controle, bijvoorbeeld eens per 3 maanden, naar hun behandelende arts.

Bij veel patiënten blijft de ziekte, al dan niet met medicijnen, onder controle. Je bent dan ‘in remissie’. Er blijft altijd een mogelijkheid dat de ziekte terugkeert.

Aangedane huidplekken kunnen worden behandeld met clobesatolcrème of -zalf (Dermovate®). Wanneer de mond is aangedaan kan een mondspoeling met Tetracycline of Clobesatol gebruikt worden.

Mensen met Bulleus Pemfigoïd, die corticosteroïd-tabletten slecht verdragen, kunnen de huid met Dermovate crème insmeren. De crème moet volgens een bepaald schema over het gehele lichaam aangebracht worden. Hij wordt via de huid in het bloed opgenomen.

Wanneer geen van bovenstaande behandelingen afdoende is, dan kunnen Rituximab (Mabthera®) en/of (H)IVIG: (Humaan) Intraveneuze Immunoglobuline worden toegediend. Voor beide middelen betreft het een infuus, in eerste instantie in een ziekenhuis.

Af en toe wordt Humira voorgeschreven. Over de werking daarvan is nog weinig met zekerheid te zeggen.

In speciale situaties worden een enkele keer Dexamethason-pulskuren gegeven

Klik hier voor een compleet overzicht van de medicijnen per groep van blaarziekten, opgesteld door het Centrum van Blaarziekten van het UMCG in september 2006. Ook de belangrijkste bijwerkingen ervan zijn daar te lezen.

Het is niet aangetoond dat behandeling met alternatieve medicijnen effectief is bij Pemphigus en Pemfigoïd. Wel kan deze helpen om eventuele bijwerkingen van medicijnen te verminderen.
Aanbevolen wordt producten met Echinacea, Aphanizomenon flos-aquae en Spirulina platensis te vermijden.