Medicatie

Corticosteroïd-tabletten, vaak Prednisolon, worden het meest voorgeschreven. Ze zijn direct effectief en kunnen snel tot controle leiden. Soms aarzelen artsen om dit middel voor te schrijven in verband met de bijwerkingen. Behandeling zónder deze tabletten is niet altijd effectief. Het kan leiden tot sterk verergerende klachten. Vooral bij PV kunnen die heel ernstig zijn.

Naast corticosteroïden wordt vrijwel altijd een immunosuppressivum voorgeschreven. Zo’n middel versterkt de werking van corticosteroïden, zodat de dosering hiervan verlaagd kan worden. Ze worden dan ook steroïdsparend genoemd. De bijwerkingen ervan worden als minder ernstig beschouwd dan die van corticosteroïden.

 

Veel voorgeschreven immunosuppressiva zijn azathioprine (Imuran®), mycophenolaat mofetil (Cellcept®), mycofenolzuur (Myfortic®), Diafenylsulfon (Dapson®), Cyclophosphamide (Endoxan®).

Ook worden wel antibiotica gebruikt zoals Doxycycline met Niacinamide (vitamine B3).