Onderstaand een weergave van de gebruikelijke medicaties en hun mogelijke gevolgen, voor zover bekend bij het Netwerk.
Het is bedoeld als informatie en niet om zelf mee te experimenteren. Raadpleeg altijd de behandelend arts.
Azathioprine (Imuran®)
Werking
onderdrukking immuunreactie

Dosering
1-3 mg per kg lichaamsgewicht per dag

Bijzonderheden
zwanger worden of een kind verwekken wordt afgeraden

Mogelijke bijwerkingen (voorzorgs)maatregelen)
stoornissen van de leverfunctie
• controle van het bloed
• zo nodig dosering aanpassen
maagdarmklachten verhoogde gevoeligheid voor infecties
• griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
s
chadelijk voor ongeboren kind
• anticonceptie
huidkanker
• beschermen tegen de zon: kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel

 

Corticosteroïden stootkuur (meestal dexamethason)
Werking
remming van de auto-immuunreactie

Dosering
gedurende 3 opeenvolgende dagen 300 mg per dag (infuus)

Mogelijke bijwerkingen
slaapstoornissen en verder de onder corticosteroïdtabletten genoemde bijwerkingen

Corticosteroïdtabletten, meestal Prednisolon
Corticosteroïd-tabletten, meestal Prednisolon
werkingremming van onstekings- en immuunreacties
doseringafhankelijk van de soort ziekte en de ernst ervan, wordt in de regel begonnen met een dosis tussen 40 en 80 mg per dag. zo nodig wordt deze dosis verhoogd. als de ziekte onder controle is, wordt geleidelijk afgebouwd.
mogelijke bijwerkingen(voorzorgs)maatregelen
verhoogde gevoeligheid voor infecties• griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
maagklachten• altijd maagbeschermers gebruiken in overleg met de arts
botontkalking• jaarlijks botdichtheidsmeting
• calcium met vitamine D
• zo nodig botversterkende middelen
• lichaamsbeweging
afsterving van bot
verhoging van het bloedsuikergehalte• controle van het bloed
• in geval van diabetes: medicijnen
• gezond eten en drinken
verhoogde bloeddruk• controle van de bloeddruk
• zo nodig medicijnen op voorschrift van de arts
• gezond eten/drinken
• lichaamsbeweging
spierzwakte• lichaamsbeweging
gewichtstoename• gezond eten/drinken
• lichaamsbeweging
vollemaansgezicht
dunne/broze huid• uitdrogen voorkomen door invetten
• beschermende kleding dragen
vertraagde wondgenezing• wondjes proberen te voorkomen
staar• oogcontrole
glaucoom• oogcontrole
• zo nodig: oogdrukverlagende druppels
stemmingswisselingen• zo nodig: hulp zoeken bij psycho-sociale hulpverlener
Corticosteroïdzalf, -crème of gel
Werking
onderdrukking ontstekingsreacties van huid en slijmvliezen

Dosering
meestal plaatselijk de huid dun insmeren, niet elke dag, maar enkele dagen per week.
Daarnaast is er een behandeling mogelijk, waarbij dit medicijn volgens een bepaald schema op het hele lichaam wordt aangebracht. Via de huid komen de corticosteroïden in het bloed.

Mogelijke bijwerkingen
met name dunner worden van de huid. Afhankelijk van tijdsduur en hoeveelheid kunnen ook de hierboven genoemde bijwerkingen optreden, hoewel meestal in veel mindere mate.

Cyclophosphamide (Endoxan®)
Werking
onderdrukking immuunreactie

Dosering
2 mg per kg lichaamsgewicht per dag

Mogelijke bijwerkingen (•voorzorgs)maatregelen)
blaasontsteking,
mogelijk blaaskanker
maagdarmklachten
verhoogde gevoeligheid voor infecties
• griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
schadelijk voor ongeboren kind
• anticonceptie
huidkanker
• beschermen tegen de zon: kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel

Diafenylsulfon (Dapson®)
Werking
onderdrukking immuunreactie

Dosering
50-150 mg per dag

Mogelijke bijwerkingen (•voorzorgsmaatregelen)
maagdarmklachten
slapeloosheid
zenuwklachten
• controle van het bloed

Doxycycline
Werking
voorkomen van infecties op aangedane huid door bacteriën

Dosering
100 mg tweemaal per dag

Mogelijke bijwerkingen (•voorzorgsmaatregelen)
maagdarmklachten
risico van zonnebrand
• beschermen tegen de zon: kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel

(H)IVIG (Humaan) intraveneuze immuunglobuline
Werking
Het is onbekend hoe het precies werkt. Per infuus worden gezonde cellen in het bloed gebracht, waardoor de cellen met antistoffen in de minderheid zijn. Daardoor neemt de ziekte-activiteit af. 

Dosering
Op voorschrift van de arts, meestal gedurende 3 achtereenvolgende dagen eenmaal per maand. De eerste behandeling is altijd in een ziekenhuis, vervolgbehandelingen kunnen thuis plaatsvinden.

Mogelijke bijwerkingen (• voorzorgsmaatregelen)
hoofdpijn
koorts
uitslag
maagdarmklachten
allergische reactie na infuus
• goede selectie vooraf
• bloedcontrole
• zonodig medicijnen om allergische reactie te onderdrukken

Mycophenolaat Mofetil (Cellcept®)
De werkzame stof van deze medicijnen is dezelfde. De tabletten van Myfortic hebben een maagbeschermend laagje.

Werking
onderdrukking immuunreactie

Dosering
beginnen met 250-500 mg per dag, oplopend tot 3 x daags 1 gram

Mogelijke bijwerkingen (•voorzorgs)maatregelen)
maagdarmklachten
verhoogde gevoeligheid voor infecties• griepprik
• goede hygiëne
• mijden van zieke en verkouden mensen
• goed uitzieken van een toch opgelopen griep of verkoudheid
huidkanker
• beschermen tegen de zon : kleding, hoge-factor zonnebrandmiddel

Nicotinamide
Werking
remming ontstekingen

Dosering
100 mg tweemaal per dag

Rituximab (Mabthera®)
Werking
beïnvloeding immuunreactie

Dosering
op voorschrift van de arts, per infuus, meestal tweemaal met een week tussentijd. in de regel wordt de behandeling later herhaald, bijvoorbeeld na een half of heel jaar.

Mogelijke bijwerkingen (• voorzorgsmaatregelen)
bijwerkingen treden veelal alleen tijdens het infuus op en kunnen worden verminderd door het infuus te verminderen of tijdelijk te stokken.
huiduitslag
jeuk
koude rillingen
kortademigheid
lagere bloeddruk.
• controle van het bloed

Tetracycline mondspoeling
Werking
remming ontstekingen

Dosering
viermaal daags spoelen met 5 ml

Mogelijke bijwerkingen
tijdelijke verkleuring van tanden en huid