Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Netwerk voor Blaarziekten, inzake de website netwerkblaarziekten.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via het contactformulier van de website en het gebruik van cookies.

Het Netwerk voor Blaarziekten respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Het Netwerk voor Blaarziekten. U dient zich ervan bewust te zijn dat het Netwerk voor Blaarziekten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link naar onze website verwijzen, of waar naar door deze website verwezen wordt.

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zvia het contactformulier informatie aanvraagt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het adressenbestand van Het netwerk voor Blaarziekten en uitsluitend gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Netwerk voor Blaarziekten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Netwerk voor Blaarziekten.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. 

 

Bewaartermijn

Het Netwerk voor Blaarziekten bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookies

Het Netwerk voor Blaarziekten kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van het Netwerk voor Blaarziekten. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

1 maart 2020